Mer kraft, snabbare lagring!

Det är både spännande och nervöst att utveckla sin IT-miljö, även vi med lång erfarenhet och djup kunskap måste gå varsamt fram när det gäller stora förändringar.

Efter att ha planerat en uppgradering av vårt datacenter under lång tid blev läget akut för några veckor sedan när vi tog in en större andel servrar i vår hostingmiljö. Vår miljö nådde gränsen för vad den klarar av och det påverkar prestandan.

Alltså var det bara att sätta igång och köpa in de nya servrar, diskar och nätverksenheter vi planerat för under en längre tid. Tyvärr sammanfaller våra inköp med en kraftig brist på komponenter, vilket gjort att vi fått jaga våra leverantörer med blåslampa för att få tag på allt.

I förra veckan fick vi allt på plats och kunde börja arbetet med att migrera över allt till den nya miljön. Det är en process som tar tid, speciellt då vi inte vill stoppa några tjänster under längre tid. Vi räknar med att det kommer ta runt två veckor att migrera över både era maskiner och våra egna system till den nya miljön.

Under denna tid kan det bli viss påverkan på tjänster, framförallt på kvällar och helger då stora mängder data ska flyttas från den gamla lagringen till den nya.

 

Om den uppgraderade miljön:

Vår miljö bygger på ett system som heter Proxmox, det sköter om all virtualisering och lagring. Utbyggnaden består av tre nya servrar med dubbla CPU och 4*10TB (terrabyte) diskutrymme. Totalt utökar vi vår kapacitet med nästan 100TB lagring och 72 CPU kärnor. När migreringen är helt klar och vi kan uppgradera de äldre servrarna kommer vi ha tillgång till 140 CPU kärnor 1600 GB RAM och närmare 140TB lagring.

 

Det är en spännande resa vi påbörjar med denna uppgradering i vårt datacenter och på sikt hoppas vi också kunna erbjuda er nya och spännande tjänster då vi nu har mer kapacitet att tillgå.

 

Har ni några frågor är ni som alltid välkomna att höra av er till oss, på mail eller telefon

 

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar,

Daniel och Ricky