Integritetspolicy

Integritetspolicy för Osser Brosoft AB (Brosoft)

Denna text beskriver Brosoft’s integritetspolicy och förklarar hur vi använder dina personliga uppgifter (dvs. alla personidentifierande uppgifter om dig, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress och som allmänt benämns ”dina uppgifter” i denna policy) som samlas in via Brosoft´s hemsida eller när du via ett tecknat avtal blir kund till Brosoft.