Brosoft Virtualiserings Plattform


Brosoft Virtualisation Platform (BVP)

BVP är en hårdvaruoberoende klustrad virtualiseringsplattform för företag och organisationer i alla storlekar. Lösningen ger mindre företag som virtualiserar samma funktionalitet, säkerhet och prestanda som fram till nu endast har varit tillgänglig för stora företag med stor budget. BVP kan användas som bas för hela företagets virtualiseringsbehov, den tillhandahåller full hårdvaruvirtualisering för alla operativsystem som kan köras på x86_64 hårdvara samt container virtualisering för resurssnåla Linux installationer (tex. VPS). Den är enkel att administrera via det centrala webbgränssnittet, har hög tillgänglighet och tillhandahåller ”live” migrering av VM, snapshot backup och mycket mer. Licensieringen är enkel och inkluderar samtliga funktioner i virtualiseringsplattformen, bland dessa finns central administration, backup och restore, hög tillgänglighet (kluster) nätverksstöd för VLAN, bonding/aggregering av nätverksportar samt flertalet lagringsprotokoll t.ex. iSCSI, NFS och Ceph RBD.

Mjuk- och hårdvara

BVP kan installeras på Intel EMT64 eller AMD64 hårdvara med 2 eller flera kärnor och som har stöd för Intel VT/AMD-V teknik för full virtualisering. Lösningen kan adressera upp till 160 CPU och 2TB RAM minne per värd (host) och obegränsat antal nätverkskort för aggregering, lagring och kluster. BVP baseras på välbeprövade öppen källkods teknologier och levererar den bästa pris/prestanda ”ratio” som marknaden kan erbjuda idag. Systemet är säkert, pålitligt och framtidssäkert och kunderna undviker leverantörsinlåsning och kan hålla ned kostnaderna utan att kompromissa bort kritisk funktionalitet.

Installation

Vi rekommenderar att man har minst tre noder och en till två lagringsnoder (beroende på behov). Genom att ha tre noder får man fullt nytta av den inbyggda klusterfunktionen för hög tillgänglighet och kan garantera att de virtuella maskinerna är tillgängliga 24/7. Från denna bas är det enkelt att bygga vidare och expandera klustret med flera noder vid behov. Tillsammans med funktionen för ”live” migrering av både virtuella maskiner och dess lagring blir det enkelt att flytta VM till nya noder och lagring vilket möjliggör enkel anpassning av systemet för att tillgodose verksamhetens behov i framtiden.

Erbjudande

Vi erbjuder kunderna en lösning bestående av hård- och mjukvara för en komplett virtualiseringsplattform som har hög tillgänglighet, enkel att administrera och väldigt kostnadseffektiv. Tillsammans med kunden planerar och anpassar vi lösningen till deras behov. Vi bygger, konfigurerar och installerar lösningen allt enligt specification. Vi hjälper även till om kunden önskar få hjälp att migrera från en befintlig fysisk eller virtuell miljö. BVP finns installerat på alla typer av företag till exempel ISPer, tillverkande företag och företag inom vård och logistik och transport.

Vi anpassar lösningen efter kundens behov och önskemål och genom att använda vår lösning kan kunden fördelarna av en hög budget lösning till en bråkdel av kostnaden.

Kontakta oss för att få reda på mer om BVP och hur ditt företag kan dra nytta av en lösning som kan förflytta företagets IT-miljö in i en säkrare och mer tillgänglig framtid.