Privacy Policy

Vilka är vi

Osser Brosoft är en helhetsleverantör av anpassade och flexibla IT-lösningar. Osser Brosoft AB är ett företag registrerat i Sverige (org.nr. 556478-5714) med huvudkontor på Solberga Ängsväg 3 i Älvsjö, Stockholm. Hädanefter kallat för Brosoft.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (GDPR).

Genom din beställning av produkter eller tjänster blir du registrerad hos Brosoft. Registret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av leveransen.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

Vi kan samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

  • För- och efternamn
  • Postadress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Kommentarer och svar som du själv valt att lämna.
  • Ev. tillåtelse att skicka e-postmarknadsföring
Vi hanterar dina uppgifter för att kommunicera före och efter tävling samt administrera vinst. Uppgifter som lämnats i samband med tävlingar raderas så snart tävlingen är avslutad om inget annat anges.


Om du abonnerar på vårt informations- och/eller nyhetsbrev kommer vi att skicka dessa till dig via e-post, och då använda den e-postadress du angivit. Vi lagrar den enbart för att kunna hålla vår kontakt med dig. Du kan när som helst avsluta informations- och/eller nyhetsbrevet genom att välja att av-prenumerera direkt i brevet. Det går också bra att kontakta oss och säga att du vill bli borttagen från våra register.

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Vi använder dina uppgifter på följande sätt:

  • För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras på ett sätt som är så effektivt som möjligt för dig och för den enhet du använder.
  • För att förse dig med den information du begär från oss samt för att rekommendera relevanta produkter som enligt vår mening kan vara av intresse för dig. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka ut e-postpåminnelser, information om nya produktutgåvor samt för att be dig om feedback och synpunkter. Sådana e-postmeddelanden kommer att innehålla länkar för hantering av inställningar och, i tillämpliga fall, länkar till avbeställning som du kan använda om du inte längre vill ta emot sådana e-postmeddelanden.
  • För att underrätta dig om ändringar i vår tjänst som du har köpt eller prenumererar på.

Vi säljer eller delar aldrig din e-postadress och övriga uppgifter till någon annan part för att de skall kunna använda dessa i marknadsföringssyfte eller annat ändamål.

Vi kan dock dela dina personliga uppgifter till tredje part om vi är skyldiga att dela specifik information när vi fastställer att sådant utgivande är nödvändigt för att efterleva juridiska skyldigheter eller i syfte att genomdriva eller tillämpa våra användningsvillkor och andra avtal eller för att skydda Brosoft’s intressen eller säkerhet. Brosoft kan komma att lagra dina uppgifter med personuppgiftsbiträden lokaliserade inom EU (lagring och/eller säkerhetskopia).

Vi söker ständigt efter nya sätt att förbättra våra webbplatser. Det kan hända att vi då och då gör ändringar i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Brosoft. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Brosoft’s verksamhet.

Om du vill ha en kopia på en del eller samtliga uppgifter vi lagrar om dig kan du kontakta oss.

Vi vill försäkra oss om att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort uppgifter som du anser vara felaktiga genom att ta kontakt med oss.